NHỮNG CÂU CHUYỆN QUẢN LÝ THỜI HIỆN ĐẠI

  • Tác giả: Võ Đắc Khôi
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 246
  • Giá bán: 80,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Quyển sách tập hợp những bài viết của tác giả về quản trị đăng trên các báo: Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tuổi trẻ Chủ nhật, Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần… Chúng được chia thành 2 phần: Những câu chuyện quản lý vĩ mô và vi mô nhằm giúp những doanh nhân chiêm nghiệm và hiểu, thay đổi tốt hơn những gì mình đang làm hay chưa nghĩ tới. Qua đó, giúp họ mạnh dạn và vững tin bước tới trên con đường làm giàu cho bản thân.