SÁCH MỚI

CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 17x24cm
  • Số trang: 624
  • Giá bán: 560,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Chuyên ngành cơ khí gồm 8 chương lý thuyết, 13 phần thực tập và thư mục thuật ngữ chuyên môn kỹ thuật chi tiết nhằm phục vụ cho việc đào tạo và nâng cao trình độ trong nghề cơ khí.