SÁCH MỚI

TRÁI TIM CÓ HÌNH HỘ KHẨU

  • Tác giả: Dương Thành Truyền
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 196
  • Giá bán: 60,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập phiếm đàm gồm 20 tạp bút như những lát cắt cuộc sống, bày tỏ những suy nghĩ của tác giả trước các sự kiện, hiện tượng, con người… Với bút pháp trào phúng, cách tiếp cận và phân tích vấn đề nhẹ nhàng nhưng rất sâu, tập phiếm đàm cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn độc đáo về xã hội, đánh thức trách nhiệm công dân trong mỗi người qua các hành vi cụ thể.