SÁCH MỚI

HƯƠNG HOA ĐẤT NƯỚC

  • Tác giả: Trọng Toàn
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 384
  • Giá bán: 155,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tuyển tập ca dao nhiều chủ đề do Trọng Toàn (Nguyễn Văn Kiêm) sưu tầm.