SÁCH MỚI

BÁO CHÍ VÀ MẠNG XÃ HỘI

  • Tác giả: Đỗ Đình Tấn
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 292
  • Giá bán: 90,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Trong cuốn sách này, bạn sẽ gặp lại tác giả Đỗ Đình Tấn với một phong cách viết đầy tỉnh táo, lập luận nhưng vô cùng khách quan, công bằng. Bạn sẽ hiểu rõ hơn mạng xã hội, từ một khái niệm xã hội học đến một dịch vụ, tính hai mặt và lý do thu hút của mạng xã hội; đồng thời, hiểu rõ hơn báo chí truyền thống đã và đang định hình lại hoạt động của mình như thế nào, mạng xã hội đang rộng mở không gian và công việc của nhà báo ra sao.

    Cuối cùng, “công” và “tội” hay mặt tích cực và tiêu cực của mạng xã hội vốn phụ thuộc vào chính chúng ta: nhận thức, mức độ trưởng thành và cách chúng ta sử dụng công cụ truyền thông này.