SÁCH MỚI

CƠ THỂ CON NGƯỜI

 • Tác giả: Serge Montagnat
 • Dịch giả: Kim Anh
 • Họa sĩ minh họa: Pierre Beaucousin
 • Khổ sách: 16x24cm
 • Số trang: 32
 • Giá bán: 24,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Tại sao tim đập?
  Chuyện gì xảy ra khi ta thở?
  Não để làm gì?
  Hãy khám phá chức năng của các bộ phận cơ thể.