SÁCH MỚI

SINH THÁI

 • Tác giả: François Michel
 • Dịch giả: Kim Anh
 • Họa sĩ minh họa: Marc Boutavant
 • Khổ sách: 16x24cm
 • Số trang: 32
 • Giá bán: 24,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Sinh thái là gì?
  Tại sao không khí bị ô nhiễm?
  Làm sao để bảo vệ muông thú?
  Bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng môi trường là rất tốt… và cũng dễ học nữa.