LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH 45 - KINH TẾ ĐÀNG NGOÀI THỜI LÊ – TRỊNH

  • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 82
  • Giá bán: 30,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách tập trung giới thiệu những hoạt động kinh tế xã hội nổi bật của xứ Đàng Ngoài trong thời kỳ vua Lê chúa Trịnh.