LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH TẬP 21 - THÀNH LẬP NHÀ TRẦN

  • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Tôn Nữ Quỳnh Trân biên soạn; Nguyễn Đức Hòa họa sĩ
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 112
  • Giá bán: 30,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Nhà Lý không có con trai để lập làm vua, Chiêu Thánh công chúa được nối ngôi trời. Nhà Lý suy vi, quyền bính rơi vào tay Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng phải nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh (1225), thời đại của nhà Trần chính thức bắt đầu. Đây cũng chính là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của lịch sử nước ta trên tất cả các mặt: chính trị, văn hóa, xã hội, …