SÁCH MỚI

BẦU TRỜI

 • Tác giả: Michèle Mira Pons
 • Dịch giả: Kim Anh
 • Họa sĩ minh họa: Robert Barborini
 • Khổ sách: 16x24cm
 • Số trang: 32
 • Giá bán: 24,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Làm sao ta biết trên trời có gì?
  Mặt trời được cấu thành từ gì vậy?
  Vũ trụ lớn cỡ nào?
  Hãy bay vào thế giới bí ẩn của bầu trời!