SÁCH MỚI

HẢI TẶC

 • Tác giả: Éric Dars & Éric Teysssier
 • Dịch giả: Kim Anh
 • Họa sĩ minh họa: Laurent Kling
 • Khổ sách: 16x24cm
 • Số trang: 32
 • Giá bán: 24,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Hải tặc có còn tồn tại không?
  Họ chia của như thế nào?
  Họ có mê tín không?
  Hãy lên tàu và khám phá cuộc sống của các hải tặc.