SÁCH MỚI

TỰ NGUYÊN HÁN TỰ - NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CHỮ HÁN TRONG TIẾNG NHẬT

  • Tác giả: Atsuji Tetsuji
  • Dịch giả: Phan Thị Mỹ Loan, Nguyễn Đỗ An Nhiên
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 216
  • Giá bán: 80,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tự nguyên là khởi nguyên và quá trình diễn biến của Hán tự từ giáp cốt văn, kim văn, tiểu triện, lệ thư tới Hán tự hiện đại, thông qua việc phân tích hình thể, giải thích cụ thể quan hệ nội tại giữa tượng hình và ý nghĩa của mỗi Hán tự, giúp người học có thể nắm bắt Hán tự tốt hơn trong quá trình học tiếng Nhật.