SÁCH MỚI

MẸ ƠI CON CÓ NGOAN KHÔNG

  • Tác giả: Kim Hằng kể; Ngọc Bernus và Shu Lily vẽ
  • Khổ sách: 18.5x18.5cm
  • Số trang: 16
  • Giá bán: 11,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Bạn Yu Yu ngoan đã quyết định ở nhà chăm sóc mẹ bệnh thay vì đi chơi thật vui với bạn Di Di. Câc em cũng đọc chuyện để xem bạn Yu Yu đã chăm sóc mẹ lúc bệnh như thế nào nhé!