SÁCH MỚI

VĂN MINH ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 168
  • Giá bán: 50,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Văn minh Đông phương và Tây phương của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần là tập sách nghiên cứu về những đặc tính của hai nền văn minh của nhân loại là Đông phương và Tây phương. Tác giả đề xuất một sự dung hòa cần thiết giữa văn minh Đông và Tây phương để lấp lại thế quân bình hầu mang lại hạnh phúc cho nhân loại trên thế giới.