SÁCH MỚI

TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP: 20 CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP

  • Tác giả: Tomomatsu Etsuko an Wakuri Masako
  • Dịch giả: Quỳnh Như
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 134
  • Giá bán: 62,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14463-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tổng hợp 20 điểm ngữ pháp chủ điểm trong tiếng Nhật sơ cấp.