SÁCH MỚI

TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI TRÌNH ĐÔ SƠ CẤP 1: 25 BÀI LUYỆN NGHE (KÈM CD)

  • Tác giả: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko
  • Dịch giả: Thư Trúc
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 128
  • Giá bán: 65,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Gồm 25 bài luyện nghe phục vụ cho đối tượng học tiếng Nhật trình độ sơ cấp 1.