SÁCH MỚI

AREAD 01

  • Dịch giả: Hoàng Linh
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 192
  • Giá bán: 25,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Năm 20XX, giữa nhân loại đột nhiên xuất hiện chủng người có khả năng đặc biệt...Người thì có khả năng biến đổi bề ngoài, kẻ thì có sức mạnh phi thường. Con người gọi họ với cái tên “Altered” (Chủng dị biến)…

    Truyện dành cho lứa tuổi trưởng thành.