SÁCH MỚI

VẪN YÊU: TẢN VĂN

  • Tác giả: Ann Lee
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 196
  • Giá bán: 72,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    "…Thay đổi đàn ông, là ảo tưởng muôn đời của đàn bà mà chỉ sau vài chục năm trải nghiệm họ mới nhận ra. Trong thời gian ấy, muốn giữ đàn ông, thì đàn bà (vốn dĩ linh hoạt hơn) thường phải thay đổi chính mình…"

    Những dòng gan ruột này, tôi viết trong Vẫn yêu, cuốn mô tả cụ thể về những chân dung phổ quát nhất của đàn ông. Tôi muốn tiết kiệm thời gian cho phụ nữ, để họ không cần phải tự mình trải nghiệm rồi vài chục năm sau mới thấy đã phí thời gian trong nỗ lực thay đổi người đàn ông của mình. Đàn ông chỉ thay đổi, khi họ thực sự muốn, vì chính họ, chứ vì phụ nữ thì khó lắm, rất khó, như tìm đường lên trời vậy.