SÁCH MỚI

LỊCH SỬ NƯỚC TA

 • Tác giả: Hồ Chí Minh
 • Khổ sách: 13x20.5cm
 • Số trang: 112
 • Giá bán: 80,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-18901-0
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngay sau khi Bác Hồ kính yêu vừa trở về nước tai Pác Bó, Người đã sáng tác bài Lịch sử nước ta. Đây là bài diễn ca lịch sử nước ta bằng thể thơ lục bát dễ thuộc, dễ hiểu gồm 208 câu. Đây là một tác phẩm giàu tâm huyết, có tác dụng rất lớn trong giáo dục lịch sử, truyền thống dành cho các bạn học sinh tham khảo và học tập.
  Quyển  Lịch sử nước ta này được Nhà xuất bản Trẻ sử dụng dữ liệu trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3 – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật Hà Nội – 2011 có phần vẽ tranh minh họa được ba họa sĩ vốn thực hiện thành công bộ sách Lịch sử Việt Nam bằng tranh của Nhà xuất bản Trẻ là: Nguyễn Huy Khôi, Tô Hoài Đạt và Lương Định Quốc trình bày với hơn 50 bức tranh rất ấn tượng, sinh động, phù hợp với các nội dung lời thơ trong diễn ca Lịch sử nước ta.  
  Diễn ca “Lịch sử nước ta” ngợi ca tinh thần bất khuất trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của nhân dân ta. Đồng thời, tác giả kêu gọi các tầng lớp nhân dân hãy đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, đứng lên làm cuộc cách mạng dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị thực dân Pháp.