LOGIC – NGỮ NGHĨA TỪ HƯ TIẾNG VIỆT

  • Tác giả: Nguyễn Đức Dân
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 388
  • Giá bán: 98,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách là tập hợp các bài tác giả viết về từ hư suốt 40 năm qua (1976 – 2016) trong quá trình tìm kiếm vai trò của chúng trong việc hình thành hàm ý trong giao tiếp tiếng Việt. Để giải thích những hiện tượng liên quan đến từ hư tiếng Việt, tác giả dùng lý thuyết ngữ pháp chủ-vị truyền thống, tiếp cận từ hư theo quan điểm logic-nhận thức: lớp từ này phản ánh logic nhận thức của người Việt về những quan hệ cơ bản trong thiên nhiên và xã hội. Đó là lấy con người làm trung tâm để nhận thức và giải thích những hiện tượng, những quan hệ trong tự nhiên và xã hội.