KHÔNG AI QUA SÔNG

 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
 • Khổ sách: 13x20cm
 • Số trang: 170
 • Giá bán: 80,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Viết về người nông dân miền Tây Nam Bộ. Các truyện ngắn trong tập:

  -          Đất

  -          Không ai qua sông

  -           Đi thật xa mới tới nhà bạn cũ

  -           Vực không đáy

  -           Mưa mây

  -           Dây diều

  -           Nhổ quán

  -           Giữa mùa Chán Chết

  -           Nút áo