ĐẮNG VÀ NGỌT: thơ song ngữ Việt - Anh

  • Tác giả: Trang Thế Hy
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 92
  • Giá bán: 40,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập thơ Đắng và Ngọt của Trang Thế Hy gồm 2 phần, phần song ngữ Việt - Anh gồm 13 bài thơ và phần thơ dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt gồm 11 bài thơ R. Tagore. Phần dịch thơ tiếng Anh do 2 nhà thơ Mỹ là Nguyễn Bá Chung và Martha Collins đảm nhiệm.

    Tập thơ tuy không nhiều bài nhưng là phần chắt lọc cuộc sng của người làm thơ luôn chiêm nghiệm về cuộc đời, về lẽ sống. 13 trong số không hơn 20 bài thơ mà tác giả đã viết trong gần 50 năm cầm bút của tác giả, có thể nói là hồn cốt của ông, một người hiền của văn chương Nam Bộ (theo nhận xét của nhà văn Nguyên Ngọc).