SÁCH MỚI

TRẺ EM NHƯ BÚP TRÊN CÀNH

  • Tác giả: Hồ Chí Minh
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 168
  • Giá bán: 60,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-18900-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách "Trẻ em như búp trên cành" tập hợp những bài viết, bài thơ, bức thư của Bác Hồ dành cho thiếu nhi. Đó là những lời khuyên dạy sâu sắc của vị lãnh tụ đối với thiếu nhi, cùng những hình ảnh minh họa Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ. Đây là tập sách cần thiết cho công tác học tập, làm theo lời Bác, chăm lo cho thiếu nhi, tương lai của đất nước.