CÁI CƯỜI CỦA THÁNH NHÂN

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 330
  • Giá bán: 105,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-18706-1
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Cái Cười Của Thánh Nhân không chỉ là một quyển biên khảo về văn chương u mặc phương Đông, mà còn hàm chứa trong nó những giá trị nhân văn. Những câu chuyện cổ, những bài văn u mặc trong quyển sách cho ta thấy cuộc đời dưới một lăng kính khác hài hước hơn, thú vị hơn và sâu sắc hơn.

    Một cuốn sách không chỉ để mua vui mà còn khiến người đọc phải suy ngẫm