NHẬP MÔN TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

 • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
 • Khổ sách: 13x19cm
 • Số trang: 192
 • Giá bán: 80,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-18724-5
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

   

   

   

  Nhập môn triết học Đông phương không phải là một cuốn sách giáo khoa về triết học. Ở đây, học giả Nguyễn Duy Cần bàn về những điểm đặc sắc và cốt lõi của triết học phương Đông: về khái niệm âm dương, triết học Phật – Lão – Trang. Trong sách, Nguyễn Duy Cần đề cao triết học nhất nguyên, coi những sự đối lập là bề mặt và bề trái của một chỉnh thể thống nhất. Đọc Nhập môn triết học Đông phương, ta nhìn thấy được một khía cạnh khác ít gai góc và khô khan hơn của triết học cũng như tìm thấy được vẻ đẹp muôn màu của triết học Đông phương.