NGƯỜI BÊN NÀY TRỜI BÊN ẤY: tập truyện ngắn

  • Tác giả: Hồ Anh Thái
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 240
  • Giá bán: 79,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Người bên này trời bên ấy là tác phẩm mới nhất của Hồ Anh Thái. Chỉ có vài truyện trong 18 truyện là đã từng in trên báo, bởi thế có thể coi đây như một bữa tiệc nhiều món mới mà anh gửi tới độc giả của mình.