THIẾT KẾ LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

  • Tác giả: Jay Greene
  • Dịch giả: Phan Hoàng Lệ Thủy
  • Khổ sách: 13x20,5 cm
  • Số trang: 240
  • Giá bán: 66,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Thiết kế làm nên thương hiệu nhắm vào quy trình tại tám công ty đã thiết kế xuất sắc. Các công ty được đề cập trong sách gồm đủ loại quy mô, hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, ở những châu lục khác nhau. Có những công ty tuổi đời hàng thập kỷ và một số công ty non trẻ. Có những công ty đại chúng và tư nhân. Điều mấy chốt ở tám công ty này đó là thiết kế là thứ nhờ nó mà bất kỳ công ty nào cũng có thể thành công. Thiết kế làm nên thương hiệu cho thấy các công ty nào bám sát ý niệm rằng thiết kế là để sáng tạo một trải nghiệm tuyệt vời đều là những công ty ăn nên làm ra trong thế kỷ 21.