HORRIBLE SCIENCE - HỆ TIÊU HÓA

  • Tác giả: Nick Arnold
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 160
  • Giá bán: 60,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-18221-9
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Bàng quang có thể phình to ra cỡ nào? Bộ phận nào trong ruột vô tích sự nhất? Tại sao các phi hành gia không được ăn đậu trước khi bay? Tại sao ta lại ợ?... Câu trả lời bạn chỉ có thể tìm nhanh nhất ở ngay trong cuốn sách này. Mời bạn tìm đọc.