KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM 08 - CÁC VỊ NỮ DANH NHÂN VIỆT NAM

  • Tác giả: Lê Minh Quốc
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 268
  • Giá bán: 39,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách viết về các vị nữ danh nhân Việt Nam.