KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM 04- DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM

  • Tác giả: Lê Minh Quốc
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 248
  • Giá bán: 36,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập sách viết về các bậc danh nhân văn hóa Việt Nam ở nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau.