HÀ NỘI CÕI ĐẤT, CON NGƯỜI

  • Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc
  • Khổ sách: 16x24
  • Số trang: 490
  • Giá bán: 138,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    HÀ NỘI CÕI ĐẤT, CON NGƯỜI gồm những bài nghiên cứu của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc về những trầm tích văn hóa, lịch sử của mảnh đất Thăng Long và những bài viết về cuộc đời, tính cách của một số danh nhân tiêu biểu đã gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất ngàn năm văn hiến này.