SÁCH MỚI

TRY! THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG TIẾNG NHẬT TỪ NGỮ PHÁP (PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT)

  • Tác giả: Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á ABK
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 250
  • Giá bán: 120,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17217-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Bộ giáo trình TRY! gồm một cuốn TRY! Start cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật và 5 cuốn TRY! N1, N2, N3, N4, N5 giúp phát triển các kỹ năng tiếng Nhật thông qua việc học ngữ pháp. 
    Bộ giáo trình này là tài liệu luyện thi thiết thực cho "Kỳ thi năng lực Nhật ngữ" các cấp độ từ N5 đến N1, giúp người học nắm chắc các điểm ngữ pháp và vận dụng chúng thông qua các bài luyện tập Nghe - Đọc.