SÁCH MỚI

NHỮNG LOÀI BỊ ĐE DỌA

  • Tác giả: Om Books
  • Dịch giả: Vũ Kim Ngân
  • Khổ sách: 19x20.5cm
  • Số trang: 16
  • Giá bán: 15,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Các hoạt động của con người như chặt cây phá rừng để làm đường, xây dựng nhà cửa, công xưởng... sẽ làm hại đến môi trường. Rác thải của con người cũng làm vấy bẩn đất đai, sông hồ, dẫn đến tình trạng ô nhiễm. Tất cả những điều này đe dọa đời sống của các loài động và thực vật.
    Con người cần phải dừng lại các việc làm phá hủy môi sinh, nâng cao nhận thức bảo vệ sự sống, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ các loài sống trên trái đất.