SÁCH MỚI

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

  • Tác giả: Om Books
  • Dịch giả: Vũ Kim Ngân
  • Khổ sách: 19x20.5cm
  • Số trang: 16
  • Giá bán: 15,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Năng lượng tái tạo ít gây sức ép lên môi trường hơn các dạng năng lượng không tái tạo. Nhưng năng lượng tái tạo là gì? Tại sao năng lượng này lại tốt cho trái đất? Vì chúng sử dụng chính các nguồn từ thiên nhiên và hạn chế tối đa phát thải khí độc gây hiệu ứng nhà kính. Các nguồn năng lượng tái tạo cũng phong phú như: Gió, mặt trời, nước, sinh học. Nên chúng ta cần thay thế nguồn năng lượng bất tái tạo như nhiệt điện, hóa thạch bằng nguồn năng lượng thân thiện tái tạo để bảo vệ sinh thái, bảo vệ trái đất.