SÁCH MỚI

HỆ SINH THÁI, MẠNG LƯỚI CỦA SỰ SỐNG

  • Tác giả: Om Books
  • Dịch giả: Vũ Kim Ngân
  • Khổ sách: 19x20.5cm
  • Số trang: 16
  • Giá bán: 15,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Trái đất ngày càng bị con người tàn phá, dẫn đến các hệ sinh thái cũng bị tàn phá theo. Điều này đe dọa ngôi nhà chung của chúng ta. Nên việc cần thiết phải chung tay bảo vệ hệ sinh thái, tức là bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Chúng ta hãy giảm tiêu thụ những loại năng lượng góp phần gây hiệu ứng nhà kính. Hãy tích cực hành động ngay để cứu lấy trái đất, cứu lấy hệ sinh thái. Các em nhỏ có thể làm những việc như: Trồng thêm cây, không xả rác bừa bãi. Đó là những cách đơn giản trước tiên để cứu lấy hành tinh, cứu lấy hệ sinh thái.