SÁCH MỚI

SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ, NƯỚC VÀ TIẾNG ỒN

  • Tác giả: Om Books
  • Dịch giả: Vũ Kim Ngân
  • Khổ sách: 19x20.5cm
  • Số trang: 16
  • Giá bán: 15,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17788-8
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Trái đất của chúng ta đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ô nhiễm đất do rác thải. Ô nhiễm nước do hóa chất của sản xuất công nghiệp, tràn dầu. Ô nhiễm tiếng ồn do tiếng máy móc, tiếng còi xe. Chúng ta phải ý thức về những nguy hại của những loại ô nhiễm trên, do chúng ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe của chúng ta. Và chúng ta phải hành động cụ thể, thiết thực nhất để ngăn chặn ô nhiễm.