BÁN CHẠY

DI SẢN HỒ CHÍ MINH - CON ĐƯỜNG VẠN DẶM CỦA HỒ CHÍ MINH

  • Tác giả: Mai Văn Bộ
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 420
  • Giá bán: 145,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-18508-1
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách viết về con đường cứu nước của Bác Hồ từ năm 1911 - khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành lên chiếc tàu viễn dương Pháp đi về phương Tây. Đến nước Pháp, Bác thành lập Hội người Việt Nam yêu nước và thảo Yêu sách 8 điểm, xuất bản tờ báo Le Paria (Người cùng khổ). Người đã tham gia và sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Rời Paris sang Liên Xô, tham dự Đại hội 5 của Quốc tế Cộng sản, Bác đọc tham luận về vấn đề giải phóng dân tộc và thuộc địa... rồi lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành chính quyền, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào năm 1945.