SÁCH MỚI

THANH DẠ VĂN CHUNG

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 92
  • Giá bán: 50,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-16636-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tác phẩm Thanh Dạ Văn Chung trình bày quan điểm học thuật Lão Trang cũng như triết học phương Đông của tác giả. Những khái niệm tốt xấu, họa phúc, hạnh phúc khổ đau, chung riêng được tác giả trình bày cô đọng với ngôn ngữ thuần chất nam bộ xưa.