BÁN CHẠY

THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 134
  • Giá bán: 55,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-16657-8
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Thuật xử thế của người xưa thông qua những điển tích Trung Hoa để rút ra những bài học uyên thâm và đầy ngụ ý, nhằm hướng người đọc đến những giá trị chân thiện mỹ, góp phần giáo dục đạo đức lối sống của thanh niên.

    Trong xã hội hiện đại, con người mải mê chạy theo những giá trị vật chất mà bỏ quên mất việc tu dưỡng đạo đức, lối sống. Xã hội càng phát triển bao nhiêu thì đạo đức xã hội lại càng băng hoại đi bấy nhiêu. Vì vậy, những câu chuyện trong Thuật xử thế của người xưa tuy đã trải qua hàng vạn năm nhưng vẫn còn vẹn nguyên giá trị đức dục. Cuốn sách góp phần định hướng người đọc đến các giá trị chân thiện mỹ trong cuộc sống.