TỔ CHỨC SINH HOẠT NHÓM TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  • Tác giả: Trần Phiêu - Trương Ngọc Dũng
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 174
  • Giá bán: 19,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tổ chức sinh hoạt nhóm trong trường Phổ thông trang bị những kỹ năng cần thiết cho sinh hoạt nhóm với những nội dung lý thuyết và thực hành cụ thể. Sách giúp giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn – Hội – Đội nắm được quá trình hình thành, phát triển và các hiện tượng tâm lý nhóm, để đưa thanh thiếu niên vào các chương trình hoạt động của nhà trường, xã hội.