50 NĂM HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

  • Tác giả: Nguyễn Thế Truật & Đào Đức Thiện biên soạn
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 170
  • Giá bán: 20,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập sách giới thiệu tổng quát quá trình ra đời, hoạt động, những đóng góp quan trọng của tổ chức Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam vào tiến trình lịch sử hiện đại ở nước ta (từ năm 1956 đến năm 2006). Sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp giúp người đọc tiện tra cứu và theo dõi.