ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI 02

  • Tác giả: Andrew Matthews
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 198
  • Giá bán: 47,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi tập 2 nói về những người chúng ta thương yêu, những người giúp đỡ chúng ta và những người cần đến chúng ta, những người chúng ta muốn gặp và những người chúng ta tránh né. Quyển sách này còn nói về niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người, đối phó với những nhà tiên tri bi quan, chiến thắng tật ngồi lê đôi mách, tính nhỏ nhen và cơn nóng giận.