TRUYỀN TIN TRONG TRÒ CHƠI LỚN

  • Tác giả: Trần Phiêu - Đoàn Đức Phước
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 136
  • Giá bán: 14,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách giới thiệu với bạn những kiến thức cơ bản về truyền tin như: Truyền tin bằng dấu dường, bằng tín hiệu morse, semaphors, mật thư; Hiệu lệnh bằng tay, kế hoạch tổ chức trò chơi lớn để đạt hiệu quả. Qua kỹ năng truyền tin trong trò chơi lớn, thanh thiếu niên còn có cơ hội hiểu rõ hơn về giá trị lợi ích của công tác truyền tin trong đời sống thực tiễn. Đó là một hình thức học mà chơi, chơi mà học thật hay.