Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Tọa đàm: Tài chính có cứu vãn được thế giới?

  Table ronde | Tọa đàm 
  Can Finance save the world ? | Tài chính có cứu vãn được thế giới?

  Table ronde organisée à l’occasion de la parution en vietnamien du livre de Bertrand Badré | Nhân dịp ra mắt cuốn sách của Bertrand Badré do NXB Trẻ xuất bản.

  ✦ Intervenants | Diễn giả:
  - M. Bertrand Badré, auteur du livre, ancien directeur général de la Banque mondiale | tác giả, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới
  - M. Ousmane Dione, directeur-pays de la Banque mondiale au Vietnam | Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam 
  - M. Etienne ROLLAND-PIEGUE, conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Vietnam | Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

  ✦ Mercredi | Thứ tư - 06.11.2019 - 18h00
  Auditorium de L’Espace | Hội trường L’Espace

  ✦ Traduction simultanée | Dịch song song Pháp-Việt
  Entrée libre | Vào cửa tự do
  ___________________________________________
  A l’occasion de la parution en vietnamien du livre Can Finance Save the World ?, deux économistes de renom débattent du rôle de la finance dans la régulation de l’économie et la poursuite des objectifs de développement durable. L’auteur du livre, Bertrand Badré, a été directeur général de la Banque mondiale et il est le fondateur de BlueOrange Capital, un fonds d’investissement à fort impact social et environnemental. Ousmane Dione est le directeur-pays de la Banque mondiale au Vietnam et dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du financement du développement. 
  ---
  Nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt cuốn sách Can Finance Save the World?, 3 nhà kinh tế học lừng danh sẽ cùng thảo luận về vai trò của tài chính trong việc điều tiết nền kinh tế và tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tác giả cuốn sách, Bertrand Badré, từng là Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới và là nhà sáng lập của BlueOrange Capital, quỹ đầu tư có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực xã hội và môi trường. Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vốn đầu tư phát triển.

  Thân mời bạn đến tham dự!

  #Tài_chính_có_cứu_vãn_được_thế_giới
  #Nxb_Trẻ #L'Espace

Cảm nhận của bạn