Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Ra mắt sách "Không đến Một" và trò chuyện về Khởi Nghiệp

    Một sự kiện dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp do NXB Trẻ tổ chức nhằm giới thiệu cuốn sách "KHÔNG đến MỘT" và trò chuyện quanh những vấn đề khởi nghiệp hiện nay tại Việt Nam, với sự tham gia của Dịch giả - TV Host/Producer Trần Quốc Khánh cùng các doanh nhân khởi nghiệp khác.

    Đăng ký tại đây: https://goo.gl/forms/IG2zlHi72lY5GqJm2

Thông tin liên quan

Cảm nhận của bạn