Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

 • Ngôn Ngữ
 • SÁCH MỚI

  TIẾNG VIỆT PHƯƠNG NAM

  • Tác giả: Trần Thị Ngọc Lang
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 272
  • Giá bán: 85,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-18734-8
  • In lần thứ 1 năm 2021
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

   Bản thảo TIẾNG VIỆT PHƯƠNG NAM là tập hợp các công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Lang về phương ngữ Nam Bộ trong sự so sánh với các từ ngữ Bắc Bộ, Trung Bộ, và từ toàn dân nói chung. Trong các bài viết của mình, tác giả phân tích, lý giải về các hiện tượng ngôn ngữ một cách thấu đáo và vô cùng thú vị.
   Tập sách chia thành 3 phần:
   a) Phần 1 chuyên về phân tích, giải thích sự khác biệt các hiện tượng từ vựng – ngữ nghĩa ở 2 miền Nam-Bắc;
   b) Phần 2 là tập hợp ngữ liệu, những nhóm từ chính trong phương ngữ Nam Bộ;
   c) Phần 3 là những bài viết tản mạn về ngôn ngữ, phân tích các tác phẩm văn chương của Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam, Nguyễn Ngọc Tư để làm rõ hơn những đặc điểm thú vị trong tiếng nói Nam Bộ, lời văn Nam Bộ, đảm bảo tính chính xác khoa học nhưng lại giàu hình ảnh và cảm xúc, thể hiện sự cảm nhận tinh tế và tình yêu đối với ngôn ngữ – đặc biệt là tiếng Việt ở phương Nam – của tác giả.

    

  BẠN CÓ THỂ MUA SÁCH TẠI CÁC NHÀ SÁCH TRONG CẢ NƯỚC HOẶC TẠI:

  • Fahasa
   Fahasa
  • TIKI
   TIKI
  • Shopee NxbTrẻ
   Shopee NxbTrẻ
  • Lazada NxbTrẻ
   Lazada NxbTrẻ
  • Shopee CN Đông Nam Bộ
   Shopee CN Đông Nam Bộ
  • Lazada CN Đà Nẵng
   Lazada CN Đà Nẵng
  • Phương Nam
   Phương Nam
  • Nhân Văn
   Nhân Văn
  • Cá Chép
   Cá Chép
  • NewShopVN
   NewShopVN

  Trần Thị Ngọc Lang
          Tiếng Việt phương Nam / Trần Thị Ngọc Lang. - In lần thứ 1. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2021.

          tr. ; cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp).
               
          
          1. Tiếng Việt -- Nghiên cứu. I. Ts.

          1. Vietnamese language -- Research.

          495.922 -- ddc 23
          T772-L27

  Gửi bình luận của bạn