Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

 • Chính trị - Vấn đề quốc tế
 • SÁCH MỚI

  PHAN CHÂU TRINH VÀ CÁC TÁC PHẨM CHÍNH LUẬN

  • Tác giả: Vĩnh Sính biên soạn
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 262
  • Giá bán: 120,000 VNĐ
  • In lần thứ 1 năm 2018
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

   Các tác phẩm chính luận nổi tiếng được viết bằng ngòi bút sắc sảo của Phan Châu Trinh: Thư thất điều, Dân trị chủ nghĩa và quân trị chủ nghĩa, Đạo đức và luân lý Đông Tây, Pháp Việt liên hiệp chi hậu Tân Việt Nam. 
   Phần bình luận phân tích của học giả Vĩnh Sính.

    

  BẠN CÓ THỂ MUA SÁCH TẠI CÁC NHÀ SÁCH TRONG CẢ NƯỚC HOẶC TẠI:

  • Fahasa
   Fahasa
  • TIKI
   TIKI
  • Shopee NxbTrẻ
   Shopee NxbTrẻ
  • Lazada NxbTrẻ
   Lazada NxbTrẻ
  • Shopee CN Đông Nam Bộ
   Shopee CN Đông Nam Bộ
  • Lazada CN Đà Nẵng
   Lazada CN Đà Nẵng
  • Phương Nam
   Phương Nam
  • Nhân Văn
   Nhân Văn
  • Cá Chép
   Cá Chép
  • NewShopVN
   NewShopVN

  Phan Châu Trinh, 1872-1926
          Phan Châu Trinh và các tác phẩm chính luận / Vĩnh Sính biên soạn ; Nguyễn Nghị dịch. - In lần thứ 1. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2017.

          tr. ; cm.

                  
          1. Phan Châu Trinh, 1872-1926. 2. Nhà dân tộc học -- Việt Nam -- Tiểu sử. 3. Nhà cách mạng -- Việt Nam -- Tiểu sử. 4. Việt Nam -- Chính trị và chính quyền -- 1858-1945. I. Vĩnh Sính. II. Nguyễn Nghị. III. Ts. IV. Ts: Phan Châu Trinh and his political writings.

  959.703092 -- ddc 23
  N572-H96

  Gửi bình luận của bạn