GIỠN VỚI SỐ

  • Authors: Nguyễn Vĩnh Nguyên
  • Format: 13x19cm
  • Pages: 202
  • Price: 24,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Nguyễn Vĩnh Nguyên là một thương hiệu tìm được những bạn đọc của riêng mình, và có được nhiều người đọc tìm đến mình. Cái giọng tạp văn của Nguyễn Vĩnh Nguyên làm người ta hứng thú, say sưa và thậm chí tạo xúc cảm cho nhiều người muốn cầm viết viết theo. Người ta trước thời đại công nghệ thông tin, chỉ sống một đời sống (nếu coi đời sống tâm linh cũng chỉ là một phần của đời sống). Nhưng trong thời đại công nghệ thông tin, người ta tự khai sinh cho mình, nhiều hơn một đời sống. Cứ tạm chia, thời đại @, công dân @ sống hai đời sống ảo – thực. Những trang viết của Nguyên viết về hai đời sống đó. Anh tìm thấy đời sống này trong đời sống kia và ngược lại. Anh tìm được, nói được cả mối dây liên kết của hai đời sống đó. Giỡn với số mà như sống với số. Vì có rất nhiều điều để giật mình, để chiêm nghiệm, để dấn thân, để yêu thương với đời sống, dù ảo hay thực.