TÍNH TIẾT KIỆM

  • Authors: Lương Hùng(dịch)
  • Format: 11.5x18cm
  • Pages: 50
  • Price: 4,500 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Để các em có được nhận thức đúng đắn trong tình huống, sự việc mà các em vẫn thường gặp hàng ngày, để giúp các em có những cách ứng xử hay, đúng trong từng tình huống ấy. Bộ sách con ngoan trò giỏi được biên soạn cũng là nằm ngoài mục đích này. Sách được biên soạn theo từng chủ đề mỗi chủ đề có rất nhiều tình huống được đưa có tính giáo dục rất cao. Bên cạnh đó là những hình ảnh minh họa sinh động giúp các em dễ đọc, dễ nhớ và dễ hình dung.