3 BÀI HỌC DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN

  • Authors: Nguyễn Thế Truật biên soạn
  • Format: 13x19cm
  • Pages: 142
  • Price: 13,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Phát triển Đoàn viên mới là công việc thường xuyên của tổ chức cơ sở Đoàn. Việc phấn đấu để trở thành đoàn viên là nhu cầu của đông đảo thanh niên. Theo qui định của tổ chức đoàn một đối tượng muốn trở thành đoàn viên phải thông qua lớp học đối tượng Đoàn. Để giúp cơ sở đoàn có tài liệu phù hợp phục vụ các lớp học đối tượng đoàn; giúp cho đối tượng Đoàn có được những thông tin cơ bản trước khi quyết định làm đơn tự nguyện xin vào đoàn , NXB.Trẻ xin giới thiệu tập sách Đoàn người bạn lý tưởng của thanh niên hay 3 bài học dành cho đối tượng Đoàn. Ngoài 3 phần nội dung: Lý tưởng của Đoàn; truyền thống tổ chức Đoàn; Phấn đấu trở thành Đoàn viên tập sách còn có những hướng dẫn cụ thể về các thủ tục cần thiết khi vào Đoàn.